Hakkımızda


ALARA Radyasyon Güvenliği Danışmanlığı Ltd. Şti. Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyofarmasötik Üretimi, Tıbbi Amaçlı Hızlandırıcılar, Endüstriyel Radyografi gibi iyonize radyasyonun yer aldığı tüm alanlarda danışmanlık, ölçüm ve eğitim hizmetleri vermek üzere 2013 yılında kuruldu.