Hakkımızda


ALARA Radyasyon Güvenliği Danışmanlığı Ltd. Şti. (ALARA RGD) Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyofarmasötik Üretimi, Tıbbi Amaçlı Hızlandırıcılar, Endüstriyel Radyografi gibi iyonize radyasyonun yer aldığı tüm alanlarda eğitim, ölçümm ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere 2013 yılında kuruldu.

ALARA RGD 2014 yılında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) onaylı Radyasyon Güvenliği Eğitimleri vermek üzere TAEK Onay Belgesini alarak, Türkiye'de eğitim konusunda yetkilendirilen ilk özel kurum oldu.

2015 yılında, yerli Ar-Ge çalışmaları sonucunda tasarımı tamamlanan ADA Serisi İyonize Radyasyon Dedektörlerinin seri üretimine başlamış olup; ADA Serisini, 2016 yılında ARM Serisi Radyasyon Alan Monitörleri ve 2018 yılında EKE Serisi Kişisel Elektronik Dozimetrelerin üretimi ve ihracatı takip etmiştir.

ALARA RGD, eğitim, ölçüm ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yeni radyasyon ölçüm cihazlarının tasarımı ve üretimi için Ar-Ge faaliyetlerine %100 yerli sermaye ile devam etmektedir.