Kalite


KALİTE POLİTİKAMIZ

    Kalite politikamız radyasyon güvenliği alanındaki eğitim, ölçüm ve danışmanlık hizmetlerimizi ve ürünlerimizi, müşteri odaklılık temel ilkesiyle, ulusal ve uluslararası kalite standardlarına uygun olarak sunmak, hizmette kaliteyi, devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi sağlamaktır. Bu yolda;

  • Etik kurallara uymayı,
  • Hizmetlerimiz ve ürünlerimizde yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip ederek ALARA prensibinin gereklerini yerine getirmeyi,
  • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı
  • taahhüt ederiz.