Ürünler


ALARA RGD, radyasyon ölçüm cihazları, radyoloji kalite kontrol cihazları, radyasyon güvenliği ekipmanları ve zırhlama sistemleri olmak üzere 4 ürün grubunda radyasyon güvenliğinizi sağlayacak gerekli cihaz ve ekipmanları sağlamaktadır.