Radyasyon Ölçüm Cihazları


Günümüzde iyonize radyasyon ölçüm cihazları;

 • Nükleer Tıp, Radyoloji, Radyoterapi gibi tıbbi uygulamalarda ;
 • Işınlama Tesisleri, Endüstriyel Radyografi, Radyoizotoplu Seviye ölçerler, Kalınlık Ölçerler, Gıda Kontrolleri gibi endüstrinin çeşitli alanlarında ;
 • Demir Çelik Sanayisi, Hurdalar, Atık Tesisleri, Kritik Binalar ve Bölgeler gibi radyolojik güvenliğin sağlanması gereken alanlarda;
 • Doğal Radyoaktif Maddeler (NORM) ve Teknolojik Olarak Zenginleştirilmiş Doğal Radyoaktif Maddelerin (TENORM) tespitinde;
 • Sivil Savunma, İtfaiye Çalışmaları gibi acil durumlara müdahale çalışmalarında;
 • Radyoaktif Paratonerler gibi kullanım ömrü dolmuş ya da yasaklanmış radyoaktif madde içeren tüketici ürünlerinin sökümünde;
 • Radyoaktif ve Nükleer Atıkların Kontrolünde;
 • Radyoizotop Üretim Tesislerinde;
 • Nükleer tesislerde;
 • Radyoaktif ve Nükleer Madde Taşımacılığında;
 • Ar-Ge Çalışmalarında;
 • Gümrük Kontrollerinde;
ve daha birçok profesyonel alanda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra acil durumlara hazırlıklı olmak, doğal radyoaktif maddelerin kayaçlarda tespit edilmesi gibi çok çeşitli amaçlarla da profesyonel olmayan kullanıcılar tarafından da çeşitli radyasyon ölçüm cihazları tercih edilmektedir.

ALARA RGD, bu geniş yelpazedeki iyonize radyasyon ölçüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farklı prop ve Geiger Muller (GM) tüp seçenekleri ile

 • Ortam Radyasyon kontrolleri için ADA Serisi İyonize radyasyon dedektörlerini,
 • Alan Radyasyon kontrolleri için ARM Serisi Radyasyon Alan Monitörlerini ve
 • Kişisel doz takibi için EKE Serisi Kişisel Elektronik dozimetreleri
kullanıcılarının tercihlerine sunmaktadır.

Çalışma alanlarınıza uygun cihaz seçimi için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

ADA Serisi İyonize Radyasyon Dedektörü
EKE Serisi Kişisel Elektronik Dozimetre
ARM Serisi Radyasyon Alan Monitörü
P Serisi Geiger Muller (GM) Propları