Zırhlama Hesabı


ALARA RGD, tıbbi ya da endüstriyel her türlü iyonize radyasyonun yer aldığı çalışma ortamında TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) gerekliliklerini göz önünde bulundurarak radyolojik zırhlama hesabı hizmeti vermektedir. (Yurtdışı projelerde yerel ve uluslararası gereklilikler değerlendirilmektedir.)

  • Hızlandırıcı Tesislerinin Zırhlama Hesabı
  • Radyoizotop Üretim Veya Radyofarmasötik Hazırlama Tesislerinin Zırhlama Hesabı
  • Tıbbi Radyoloji Uygulamalarının Yapıldığı Odaların Zırhlama Hesabı
  • Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı Ve/Veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlama Hesabı
  • Nükleer Tıp Uygulamalarının Yapıldığı Ünitelerin (Teşhis Ve Ayakta Tedavi) Zırhlama Hesabı
  • Radyoaktif Madde İle Yataklı Tedavi Yapılan Ünitelerin Zırhlama Hesabı
  • Endüstriyel Uygulamaların Yapıldığı Kapalı Alanların Zırhlama Hesabı
  • Lisanslı Ünitelerde ve Tesislerde Revize Proje Zırhlama Hesabı